La Cambra del Llibre de Catalunya reclama a la Generalitat que inclogui les llibreries a la llista d’activitats essencials

El sector del llibre considera que el Govern incompleix el seu propi acord de setembre en el que considera la cultura un bé essencial.

Barcelona, 5 de gener de 2021

La Cambra del Llibre de Catalunya, associació integrada pels gremis d’Editors, Llibreters, Distribuïdors i de la Comunicació gràfica, davant de la resolució del Departament de Salut publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat en què es modifiquen les mesures per a la contenció del brot epidèmic vol manifestar el següent:

  1. Que el Govern de la Generalitat va acordar el 22 de setembre de 2020, a proposta de la Consellera de Cultura: “Declarar que la cultura constitueix un bé essencial per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva”.
  2. Que la resolució del Departament de Salut publicada avui en el Diari Oficial de la Generalitat no recull, en el punt 9.3.c, que les llibreries quedin exceptuades de les limitacions a la venda de productes essencials, relacionats en l’Annex 2 del Decret llei 27/2020 de 13 de juliol, ni tampoc les inclou en les activitats que posteriorment es relacionen com a exceptuades.
  3. Aquesta resolució contradiu l’acord de Govern del 22 de setembre passat.
  4. La Cambra del Llibre de Catalunya exigeix al Govern de la Generalitat que resolgui aquesta incoherència de manera immediata per evitar que la resolució sobre l’essencialitat de la Cultura estigui buida de contingut, no serveixi per a res i, al capdavall, esdevingui un engany.

 

Més informació:

Dídac Atzet
Premsa Cambra del Llibre