El Ministerio de Cultura y Deporte publica l’estudi ‘Panorámica de la Edición Española de Libros 2017’

Altres, 29/09/2018

  • La producció editorial arriba als 89.962 títols, un 4,6% més que el 2016.
  • Es tracta del quart any consecutiu de pujada. El 68,4% de la producció correspon a llibres en paper. Els llibres en altres suports suposen el 31,6%, sent en la seva majoria (30,6%) llibres digitals.
  • Les traduccions augmenten un 36,8% respecte a l’any anterior, representant el 21,1% del total.
El Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, ha publicat una nova edició de la ‘Panoràmica de l’Edició Espanyola de Llibres’, en què s’analitzen les dades de producció editorial de 2017.

Aquest informe constitueix una profunda anàlisi i estudi dels diferents indicadors que participen en l’edició de llibres i, des de 1988, pretén oferir una comparativa de l’evolució de les xifres de producció de la indústria editorial permetent-nos observar any rere any el comportament de l’edició del llibre a Espanya.

Entre les dades més significatives que aporta l’estudi destaquen:

  • El nombre de llibres inscrits amb ISBN (International Standard Book Number) en 2017 va ser de 89.962, un 4,6% més que el 2016.
  • El nombre d’editors amb activitat en 2017 va ser de 3.032. L’edició de caràcter públic va representar el 8,6%, mentre que l’edició de caràcter privat va arribar al 91,4% del total de la producció editorial.
  • Un 68,4% (61.519 ISBN) del total de llibres inscrits en 2017 van ser editats en suport paper, un 1,2% més que l’any anterior. Mentrestant, un 31,6% (28.443 ISBN) ho van ser en altres suports, un 12,7% més que el 2016.
  • Els ebook o llibres digitals van representar el 30,6% del total de la producció, registrant un increment del 16,4% respecte a l’any anterior.
Més de la meitat de l’edició es correspon amb llibres de Ciències Socials i Humanitats i Creació literària.

Les dades estadístiques per matèries mostren que la major proporció de llibres inscrits en 2017 (el 30,7%) es van dedicar a Ciències Socials i Humanitats, seguits pels de Creació literària (24,2%), els llibres de Ciència i tecnologia ( 14,2%), Infantil i juvenil (12,5%), Llibres de text (8,8%) i Temps lliure (7,1%). La producció es va incrementar especialment en els subsectors Infantil i juvenil (un 21,0% més) i Creació literària (+ 18,0%). Únicament va baixar la relativa a Llibres de text (-27,6%) i Altres (-5,8%).

Pel que fa a les llengües de publicació, el 94,2% dels llibres es van editar en llengües espanyoles, destacant l’edició en castellà (84,4%), seguida a gran distància de l’edició en català (11,5% ), en basc (1,7%), en gallec (1,5%) i en valencià (0,8%). L’edició en català (+ 23,2%), valencià (+ 14,9%), castellà (+ 6,4%) i gallec (+ 6,4%) va créixer respecte a 2016, descendint l’edició en euskera (- 13,0%).

Les traduccions, amb un total de 18.968 ISBN, van representar el 21,1% del total de la producció, sent l’anglès la llengua més traduïda (51,0% del total de l’obra traduïda). Respecte a l’any anterior el nombre de llibres traduïts registrats va créixer un 36,8%.

Per comunitats autònomes, Madrid (29,3%) i Catalunya (34,2%) representen el 63,5% del total de la producció. A continuació figuren Andalusia (15,3%) i el País Valencià (6,6%).

La publicació digital de la Panorámica de la Edición Española de Libros 2017 es posa a disposició dels usuaris a través de página web de Publicaciones del MinisterioEnlace externo, se abre en ventana nueva Nueva ventana.

També es pot consultar a la secció que l’Observatorio de la Lectura y el Libro dedica a aquesta publicació.