Aquestes condicions legals, regulen el procés de compra en línia del lloc web www.gremidiscat.org del qual és responsable legal GREMI DE DISTRIBUÏDORS DE PUBLICACIONS DE CATALUNYA des d'ara, GREMI.

L'adquisició de qualsevol dels llibres oferts a www.gremidiscat.org implica l'acceptació d'aquestes condicions legals de contractació, l'avís legal i la política de privacitat.

Procés de compra

A la nostra pàgina web, trobarà tot el catàleg de llibres autopublicats oferts per GREMI. Per adquirir qualsevol d'ells haurà de seguir el següent procés de compra:

1r.- Seleccioneu el llibre desitjat prement el botó "AFEGIR A LA CISTELLA".

2n.- A continuació accedeixi a "VISUALITZA LA CISTELLA", o a la icona del menú de la part superior esquerra, on podrà comprovar el detall del llibre o els llibres sol·licitats.

3r.- El preu indicat al costat del llibre és el preu sense els impostos corresponents.

4t.- En el TOTAL DE LA CISTELLA apareixeran els conceptes desglossats: el subtotal del llibre o llibres adquirits més les despeses d'enviament, i tot seguit els impostos corresponents.

5è.- Si està conforme amb la comanda, haurà de clicar a "ANAR A CAIXA".

6è.- En aquest apartat "FINALITZAR COMANDA" haurà d'emplenar les dades de facturació i les dades d'enviament.

7è.- S'especifica que per realitzar la comanda haurà de realitzar una transferència bancària per l'import total al número de compte que se li indicarà en el següent pas i al correu electrònic de confirmació que us enviarem. Si us plau, utilitzeu el número de comanda com a referència de pagament per facilitar el seguiment i processat de la comanda. Tingueu en compte que la comanda no es processarà fins que haguem rebut l'import en el nostre compte bancari.

8è.- Apareixerà en pantalla un missatge de confirmació de la seva comanda. Li serà assignat un número de comanda i se li detallaran les dades bancàries.

9è.- Rebrà un correu electrònic amb la informació i l'estat de la seva comanda.

10è.- Recordeu que per processar la comanda haurà de realitzar transferència bancària.

11è.- Si desitja realitzar qualsevol tipus de modificació en les dades introduïdes en el procés de compra, GREMI posa a la seva disposició l'adreça de correu electrònic gremi@gremidiscat.org i el nostre número de telèfon 93 487 56 87. Les modificacions realitzades en les dades d'enviament podran ser realitzades abans del procés del seu enviament, una vegada que la comanda hagi sortit dels nostres magatzems per modificar les dades d'enviament haurà d'abonar les despeses d'enviament ocasionades.

Tot el procediment de compra, i la transmissió de les dades personals del comprador s'efectua amb total garantia de seguretat i confidencialitat, utilitzant un protocol de connexió segura HTTPS.

Obligacions del Client

El client s'obliga a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe. Concretament, el client s'obliga a:

  1. Facilitar informació veraç sobre les seves dades identificatives i de localització que li siguin sol·licitats en el moment de la realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.
  2. No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la pàgina web de GREMI, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  3. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la pàgina web de GREMI.

Enviaments Nacionals

S'informa al client que, d'acord amb la legislació vigent, el termini màxim de lliurament d'una comanda és de 30 dies. Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el termini de lliurament per a Espanya peninsular de la comanda serà de 24/48 hores hàbils, quan els llibres sol·licitats estiguin disponibles en els nostres magatzems. De qualsevol manera, s'informa al client que els terminis de lliurament concrets de cada llibre estan especificats en el correu electrònic de confirmació que rebrà el client després de la realització de la comanda.

En cas d'enviar una comanda i aquest vingui retornat al nostre magatzem per absència del destinatari o no recollida, s'oferirà al client l'opció de tornar a enviar-lo previ pagament de nou de les despeses d'enviament marcats en la comanda.

Propietat Intel·lectual

Tant el títol, com la resta de les dades que apareixen a la fitxa de cada un dels llibres comercialitzats mitjançant la nostra pàgina web (autor, preu, sinopsi, nombre de pàgines, etc.), han estat subministrats a GREMI per l'autor/editor, i carregats a la nostra pàgina web a través dels arxius informàtics en què es contenen aquestes dades.

Sense perjudici del que indica el paràgraf anterior, GREMI respecta la propietat intel·lectual de tercers, de manera que, si qualsevol persona considera que s'han pogut infringir els seus drets sobre propietat intel·lectual, aquesta persona podrà posar-se en contacte amb nosaltres, a través dels mitjans de comunicació establerts a la nostra pàgina web, per comentar-nos la possible infracció produïda sobre els seus drets sobre la propietat intel·lectual i aportar les proves que consideri oportunes. Un cop rebuda la reclamació GREMI es posarà en contacte amb l'autor afectat per la reclamació per recollir tota la informació que consideri pertinent sobre la mateixa, procedint a continuació a la realització de les actuacions que consideri més adequades, entre les quals es pot incloure la supressió de la nostra pàgina web de la informació afectada per la reclamació, sense que això impliqui en cap cas l'admissió per part de GREMI de qualsevol tipus de responsabilitat, i sense perjudici que GREMI pugui iniciar les accions legals que puguin correspondre.

GREMI informa al tercer que ens comuniqui la infracció dels seus drets sobre la propietat intel·lectual, que facilitar informació falsa, enganyosa o incorrecta en la comunicació de la infracció realitzada a GREMI pot donar lloc a responsabilitats tant civils com penals.

Versió

Aquestes condicions de contractació són de data 07/10/2019 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.

GREMI es reserva el dret a realitzar canvis en el nostre lloc web, en les nostres polítiques i en els nostres termes i condicions legals, incloent les presents condicions de contractació, en qualsevol moment. En qualsevol cas, les comandes realitzades pel client es regularan per les condicions de contractació que estiguin en vigor en el moment en què realitzi la comanda, llevat que en la legislació vigent aplicable a aquesta compra s'estableixi una altra cosa.