Celebració del Dia de Sant Jordi el 23 d’abril a la ciutat de Barcelona

Barcelona, 9 de març 2021

Celebració del Dia de Sant Jordi el 23 d’abril a la ciutat de Barcelona

Els gremis i associacions que conformen la Cambra del Llibre de Catalunya hem consensuat amb l’Ajuntament de Barcelona mesures, espais i criteris per poder celebrar el Dia del Llibre, el 23 d’abril, als carrers de la ciutat. Aquestes condicions, que us expliquem a continuació i que estan pendents de l’aprovació definitiva de l’Ajuntament i del Procicat, permeten garantir que el dia 23 d’abril sigui una diada participativa i segura.

Per raons sanitàries, la jornada serà exclusivament professional (només podran haver-hi parades de llibreters, editors, distribuïdors de llibres i floristes) i no hi haurà crida oberta a entitats.

Així doncs, es podrà celebrar la diada de Sant Jordi als següents llocs:

 • A l’interior de les llibreries
 • Amb una parada al carrer davant de cada establiment
 • En espais comuns i oberts de la ciutat: aquests espais estan ja definits i només hi podran haver parades de llibreters, editors i floristes; s’hauran de garantir controls estrictes d’aforament i de gestió de les cues per a les signatures de llibres
A les llibreries

Amb control de l’aforament, aquell dia serà del 50%, i les mesures habituals de prevenció: mascareta, distància entre persones, higiene (neteja + gel hidroalcohòlic) i ventilació.

Una parada davant de la llibreria

L’Ajuntament farà un decret pel qual s’habilitarà que:

 1. Les llibreries i floristeries puguin posar 1 parada fora de l’establiment, davant de la llibreria, al xamfrà més proper o en un radi aproximat de 100 metres. Incidències: en cas que no sigui possible -per les característiques de l’espai, de la vorera, per obres o mobiliari urbà, etc.-, la llibreria notificarà al Gremi una proposta d’ubicació i aquest la farà arribar a cada districte, que ho estudiarà i en donarà el vistiplau o en proposarà una alternativa
 2. La parada tingui una llargària màxima de 12 metres (divisible en dos, però el màxim de juntes, en cas d’obstacle per mobiliari urbà, arbrat, ).
 3. Es pugui posar la parada el dimecres i dijous previs a Sant Jordi
 4. L’horari de la parada serà fins a les 20h (pendents d’aprovació definitiva).

La gestió d’aquesta llicència serà conjunta, amb una crida que farà el Gremi de Llibreters. Les llibreries es faran càrrec del muntatge i sobretot del control de l’aforament dels seus establiments. El decret d’alcaldia especificarà les condicions que hauran de complir les parades davant d’establiment: caldrà respectar-ne les normes, la ubicació i el metratge, com també fer- se càrrec de la gestió de cues.

Espais firals consensuats
 • Eixample: Palau Robert, Jardins de l’antic Cinema Novetats i Jardins Centelles (darrera del Palau Macaya) + Passeig de Gràcia entre Ronda de Sant Pere i Consell de Cent
 • Gràcia: Plaça de la Vila i Jardinets de Gràcia
 • Sarrià: Plaça de Sarrià
 • Les Corts: Diagonal entre l’Illa Diagonal i l’ECI
 • Ciutat Vella: Plaça Coromines, Plaça Reial i Passeig Lluís Companys Som a l’espera de tancar propostes per al Poble Nou i Sant

Aquests espais seran perimetrats, senyalitzats (entrades, sentit de la marxa i sortida, amb personal de control) i amb subministrament elèctric. Cadascú haurà de dur la seva parada, carpa, mobles i serà responsable de la seva cua.

La Cambra ha encarregat l’arquitectura d’aquests espais per tal de saber amb exactitud el nombre de parades que es podrien encabir en cadascun. El Gremi de Llibreters gestionarà la distribució dels espais d’acord amb els criteris establerts.

L’opció de posar una parada en aquests espais firals és un dret addicional al de posar parada davant l’establiment: es podrà demanar tenir una parada en aquests espais comuns per cada un dels establiments que es tingui a la ciutat (no per empresa, sinó per cada llibreria).

El Gremi de Llibreters us farà arribar la Butlleta de Sol·licitud els propers dies, en què s’haurà d’indicar bàsicament:

 • En quin dels espais oberts us voleu ubicar (es podran demanar fins a 3 preferències d’espai)
 • La mida de la parada segons el metratge en els límits que s’estableixin: es contemplen parades de 6 metres (2mx3x3m) i de 9 metres (2mx3x3x3m)
 • Aquelles llibreries que tradicionalment han fet signatures podran sol·licitar-ho per a preveure’n la ubicació amb criteris de control i no aglomeració. Les signatures d’autors estaran associades sempre a una llibreria
 • Per a l’adjudicació dels espais es tindran en compte els criteris de prioritat de l’any passat i en cas de sobrar espais, s’obriria a noves Si no hi hagués prou demanda, descartaríem els espais de l’antic Cinema Novetats, dels Jardins Centelles o de la Plaça Coromines.
Criteris de priorització per a la ubicació de parades de venda de llibres
 1. Es procurarà respectar la ubicació i el metratge demanats en funció de l’ocupació màxima i del metratge màxim factible de les parades
 1. Si en algun espai se superés l’ocupació màxima, tindran preferència, per aquest ordre*, les sol·licituds corresponents als supòsits següents:

a) Quan es tracti de sol·licituds d’agents del sector del S’entén per “pertinença al sector” aquella empresa l’objecte social de la qual està                     directament vinculat a qualsevol activitat pròpia de la creació, edició, publicació i venda de llibres: llibreters, editors, distribuïdors, agents               literaris, il·lustradors, correctors, traductors, impremtes, etc.

b) Quan el titular de la llicència sigui el mateix que gestiona la parada i així s’indiqui amb senyalètica i informació al públic.

c) Quan siguin sol·licitades per llibreries en actiu o que disposen, com a mínim, d´un establiment obert al públic, ubicat a la ciutat i dedicat                  preferentment a la venda de llibres.

d) Quan una llibreria o empresa del sector sol·liciti més d’una parada per establiment: només tindrà opció a una en zones de més alta                          concentració. Les parades addicionals s’hauran de situar en zones de baixa densitat d’ocupació.

e) Quan corresponguin a una llibreria ubicada en el mateix districte. En cas de dubte, tindrà preferència aquella més propera entre la parada i              l’establiment.

f) Quan es tracti de parades que presentin autors per a la firma de llibres.

*Es vol significar que cada punt restringeix el següent i ho fa en negatiu: és a dir, primer es mourien les parades que no són gestionades pel titular, les que no són de districte, etc.

A nivell de Catalunya

Preveiem tenir ben aviat un document, amb el vistiplau de la Generalitat de Catalunya i del Procicat, sobre les condicions d’espai i sanitàries a seguir, el qual es farà arribar tant a les llibreries com als ajuntaments de tot el país.