Baròmetre d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres 2018 (FGEE)

NP FGEE 22/01/2019

EL NOMBRE DE LECTORS DE LLIBRES CREIX A ESPANYA FINS AL 67,2% DE LA POBLACIÓ
 • El nombre de lectors en temps lliure arriba el 61,8% de la població.

També creix el nombre de lectors freqüents, aquells que llegeixen almenys una o dues vegades per setmana, que ja suposen el 49,3% de la   població.

 • Un 38,2% d’espanyols no llegeix mai o gairebé mai.
 • Major percentatge de lectores de llibres en temps lliure que de lectors en tots els grups d’edat i nivell formatiu .Es manté la tendència alcista de lectors majors de 45 anys. S’observa una relació directa entre el nivell d’estudis finalitzats i la ràtio de lectors.
 • La manca de temps segueix sent el principal argument dels no lectors per explicar la seva falta d’hàbit (49,3%).
 • Gairebé totes les comunitats autònomes milloren els seus índexs de lectura
 • Només Extremadura i País Basc registren un retrocés
 • La Rioja i Cantàbria mantenen les seves xifres.
 • El 44,5% dels lectors llegeix habitual o ocasionalment en dues o més llengües (el 21,3% acostuma a llegir en anglès, el 20,3% en català / valencià i el 4,2% en francès). El 92,4% de la població té com a idioma habitual de lectura el castellà.
 • Creix el nombre de lectors de llibres en suport digital fins al 23,2% (6% només llegeix en format digital i el 17,2% llegeix en ambdós formats).

El perfil és el d’un lector una mica més jove que el lector en paper.

 • El lector digital és un lector més intensiu, llegeix una mitjana de 13,2 llibres a l’any, davant els 11,2 del lector que només llegeix en paper.

Té una biblioteca amb major nombre d’exemplars a la seva llar, 269 llibres de mitjana enfront dels 230 dels lectors que només llegeixen en paper.

 • El 79% dels llibres digitals llegits en el darrer any es van obtenir sense pagar. Únicament un 21% dels entrevistats van assenyalar que obtenien llibres digitals pagant per ells.
 • Actualment, només el 2,5% de la població de 14 o més anys assenyala que escolta audiollibres amb freqüència almenys trimestral. Un 1,1% ho fan de forma freqüent, almenys una vegada a la setmana.
 • La lectura en nens és generalitzada. No obstant això, comença a decaure a partir dels 14 anys.També s’observa un menor ús de la biblioteca com a lloc de lectura.
 • Joves i grans perceben la lectura com una activitat que “Contribueix a tenir una actitud més oberta i tolerant”, que “és una activitat emocionant i estimulant” i que “ajuda a comprendre el món que ens envolta”.Els lectors consultats consideren que la seva afició per la lectura es va iniciar als 15 anys.
 • Augmenta lleugerament tant la proporció de compradors de llibres (62,4% davant el 61% anterior) com del nombre de llibres comprats (10,3 enfront de 9,4).
 • El servei bibliotecari públic gaudeix d’una molt bona valoració (Una nota de 8,1%), però continua reduint l’ús del servei de préstec.

 

Més informació a http://federacioneditores.org/img/documentos/220119-notasprensa.pdf