A l'efecte del que preveu la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari que accedeix a aquesta pàgina web amb el domini www.gremidiscat.org, la següent informació general sobre el prestador del servei:

  • Denominació social: Gremi de Distribuidors de Publicacions de Catalunya
  • CIF: G-08872426
  • Adreça: Mallorca 272, 1ª planta (08037) Barcelona
  • Telèfon: 93 487 56 87
  • E-mail: gremi@gremidiscat.org

Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, prestats a través del web estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest Avís Legal, i compleixen amb la vigent legislació espanyola, especialment, amb l'esmentada LSSICE i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

En conseqüència, el simple accés i utilització de la web per qualsevol persona implica l'atribució de la condició d'usuari i l'acceptació plena de tots els termes i condicions recollits en aquest avís legal des del mateix moment que s'accedeix a la web.

L'accés a la web, així com la sol·licitud de tot tipus d'informació són totalment gratuïts.